Tùy chỉnh và thu hẹp tầm nhìn bản thân

Phát triển tầm nhìn bản thân giải thích rằng tầm nhìn của bạn cũng giống như hình ảnh trên hộp ghép hình. Nó cho bạn biết điều mà bạn cần làm nhưng mức độ chi tiết khá rộn và bạn không thể thấy được các mảnh phù hợp với nhau. Đó chính là các xác…

Phát triển tầm nhìn bản thân  “Xác định thành công”

Một kế hoạch phát triển bản thân được gọi là thành công khi bạn xác định được tầm nhìn tương lai của chính mình. Tầm nhìn ở đây có nghĩa là hình ảnh của những gì bạn muốn làm  và nơi bạn muốn sống trong tương lai. Bạn nghĩ về điều này và xác định…

Các bước để quản lý sự phát triển bản thân

Ai cũng có khả năng phát triển bản thân, nhưng để đạt được những mục tiêu đã đặt ra thành công mỹ mãn, thì không phải ai cũng làm được, do đó bạn cần biết các bước để quản lý sự phát triển bản thân là như thế nào? 1.Phát triển tầm nhìn bản thân…

Các bước thiết thực để phát triển bản thân phần 2

Phần 2:Sơ yếu lý lịch cá nhân (CV) Việc lập hồ sơ hoặc sơ  yếu lý lịch không chỉ là cần thiết khi xin việc làm, mà nó còn có lợi ích cho bạn trong nhiều trường hợp khác và sẽ giúp bạn đánh giá các kỹ năng bạn có được thông qua giáo dục,…

Các bước thiết thực để phát triển bản thân phần 1

Các bước thiết thực để phát triển bản thân Phần 1: Tổ chức thời gian Có một số thứ rất quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển bản thân, bao gồm cả việc phát triển tầm nhìn về nơi bạn muốn và lập kế hoạch để bạn có thể đạt được chúng. Nhưng bên…