Tùy chỉnh và thu hẹp tầm nhìn bản thân

Phát triển tầm nhìn bản thân giải thích rằng tầm nhìn của bạn cũng giống như hình ảnh trên hộp ghép hình. Nó cho bạn biết điều mà bạn cần làm nhưng mức độ chi tiết khá rộn và bạn không thể thấy được các mảnh phù hợp với nhau. Đó chính là các xác…

Các bước thiết thực để phát triển bản thân phần 2

Phần 2:Sơ yếu lý lịch cá nhân (CV) Việc lập hồ sơ hoặc sơ  yếu lý lịch không chỉ là cần thiết khi xin việc làm, mà nó còn có lợi ích cho bạn trong nhiều trường hợp khác và sẽ giúp bạn đánh giá các kỹ năng bạn có được thông qua giáo dục,…

Các bước thiết thực để phát triển bản thân phần 1

Các bước thiết thực để phát triển bản thân Phần 1: Tổ chức thời gian Có một số thứ rất quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển bản thân, bao gồm cả việc phát triển tầm nhìn về nơi bạn muốn và lập kế hoạch để bạn có thể đạt được chúng. Nhưng bên…

Vượt qua rào cản để học một kỹ năng mới

Học một kỹ năng mới sẽ giúp bạn có thêm cơ hội mới, đồng thời nâng cao vị thế của bạn với tư cách cá nhân. Có nhiều điều ngăn cản mọi người học các kỹ năng mới, những rào cản này có thể được khắc phục. Thiếu tự tin hay lòng tự trọng Đây…

Kế Hoạch Phát Triển Bản Thân

Nâng cao kỹ năng thực hành được gọi là phát triển bản thân. Những trường hợp phát triển bản thân đang được diễn ra đúng nơi, đúng thời điểm thì bạn chỉ cần nắm thêm cơ hội. Tuy nhiên , sự phát triển bản thân nhất quán, hiệu quả dựa trên nhiều kỹ năng đòi…

Các yếu tố của kế hoạch phát triển bản thân

Có một số điều bạn cần đưa vào kế hoạch phát triển bản thân: 1.Một tầm nhìn rõ ràng về nơi bạn muốn và lý do tại sao Sẽ thật sự hữu ích khi bạn nghĩ về nơi bạn muốn đến, điều bạn muốn làm, về các khoảng thời gian khác nhau (ví dụ: một…