Các bước để quản lý sự phát triển bản thân

Ai cũng có khả năng phát triển bản thân, nhưng để đạt được những mục tiêu đã đặt ra thành công mỹ mãn, thì không phải ai cũng làm được, do đó bạn cần biết các bước để quản lý sự phát triển bản thân là như thế nào?

1.Phát triển tầm nhìn bản thân

Sự phát triển bản thân đôi khi chỉ đơn giản là niềm vui. Tuy nhiên, hầu hết nhiều người đều dễ dàng động viên tinh thần học hỏi và cải tiến kỹ năng nếu chúng ta có mục tiêu phấn đấu rõ ràng.

Phát triển tầm nhìn bản thân của bạn – ý tưởng rõ ràng về mục đích bạn dự định đạt được trong khoảng khoảng thời gian vài tháng hoặc nhiều năm.

Các website dạy về phát triển bản thân: 

PCTN– Phát Triển Cá Nhân – Tự Học, Hoàn Thiện Bản Thân và Sống Chất

SAGA– Phát triển bản thân

2.Lập kế hoạch phát triển bản thân:

Một khi đã định hình rõ ràng về nơi bạn muốn đến, người bạn muốn trở thành, việc mà bạn muốn làm, bạn có thể bắt đầu lập kế hoạch cụ thể cho riêng mình như làm thế nào để đến được nơi đó? Làm thế nào hoàn thành được công việc đó?Lập kế hoạch cá nhân thật sự không bắt buộc lúc nào cũng phải có, nhưng nó làm cho quá trình tự hiện thực hóa của bạn trở nên có kế hoạch và thực tế hơn.

3.Bắt đầu quá trình cải tiến

Có nhiều cách khác nhau mà bạn có thể học hỏi và phát triển.

Đó có thể là sở thích học tập, cho thấy quá trình học tập của bạn cùng một phương pháp học, cùng một khoảng thời gian nhưng bạn lại đạt hiệu quả cao hơn so với những người khác, do bạn đã nổ lực trong cả một tiến trình.

Hay hiệu suất công việc bao gồm kỹ năng được gọi là chuyển giao chuyên môn.

4.Ghi lại sự phát triển bản thân

Tốt nhất hãy ghi lại những gì mà bạn đã đạt được. Bằng cách viết ra các bước phát triển quan trọng trong quá trình học tập và phát triển của bạn và đến một ngày nào đó khi suy nghĩ lại bạn sẽ thấy được sự thành công mỹ mãn của chính mình.

Sự phản ánh này có thể giúp bạn thúc đẩy có thêm động lực học thêm nhiều kỹ năng mới trong tương lai. Hãy thử lưu giữ lại cuốn nhật ký phát triển bản thân, bạn sẽ thấy những điều hữu ích về sau.

5.Rà soát và sửa đồi kế hoạch phát triển kỹ năng

Để phát triển bản thân hiệu quả hơn, điều quan trọng là phải suy nghĩ về kinh nghiệm của bạn và xem xét những gì bạn đã học từ nó. Thường xuyên xem xét kế hoạch phát triển bản thân và các hoạt động phát triển, sẽ đảm bảo được việc học hỏi kinh nghiệm được tốt hơn thông qua những gì bạn đã làm ở quá khứ. Nó cũng sẽ đảm bảo rằng các hoạt động của bạn tiếp tục chuyển bạn hướng tới các mục tiêu và tầm nhìn mới.

Bạn hãy thử quản lý sự phát triển bản thân của mình thông qua các bước vừa nêu trên, chắc chắn bạn sẽ là một người thành công trên mọi phương diện của cuộc sống.