Các bước thiết thực để phát triển bản thân phần 2

Phần 2:Sơ yếu lý lịch cá nhân (CV)

Việc lập hồ sơ hoặc sơ  yếu lý lịch không chỉ là cần thiết khi xin việc làm, mà nó còn có lợi ích cho bạn trong nhiều trường hợp khác và sẽ giúp bạn đánh giá các kỹ năng bạn có được thông qua giáo dục, đào tạo, việc làm, tự nguyện làm việc, giải trú và các hoạt động khác.

Đổi lại một CV cá nhân sẽ giúp bạn làm nổi bật các kỹ năng mà bạn nên làm để công việc phát triển tốt hơn.

Nói một cách đơn giản, CV hoặc sơ yếu lý lịch là sự trình bày các kỹ năng và kinh nghiệm bản thân. Chứng minh cho bất kỳ nhà tuyển dụng thấy được lý do tại sao họ nên nhận bạn mà không phải là những ứng viên viên khác có trình độ ngang nhau trên cùng một công việc.

Có rất nhiều cách khác nhau để trình bày CV và bản lý lịch cho mục đích xin việc làm, bao gồm tất các các thông tin liên quan và đảm bảo rằng bạn viết và trình bày các thông tin này một cách rõ ràng(không sai chính tả, không sai ngữ pháp).

Mục đích của một CV hay sơ yếu lý lịch mà cá nhân  gửi đến nhà tuyển dụng là nhằm mục đích cho họ thấy kỹ năng của bạn, định dạng một cách đơn giản nhất tất cả những thông tin cần thiết có liên quan đến công việc.

Hướng dẫn nhanh để chuận bị CV hoặc hồ sơ cá nhân

1.Chia hồ sơ của bạn ra thành từng tiêu đề, bao gồm: giáo dục, đào tạo, kinh nghiệm trước đây, kỹ năng…

2.Sử dụng thời gian (ngày/tháng/ năm)để xác định mỗi mục trong bản lý lịch cá nhân của bạn đã từng đạt được, như là bạn tốt nghiệp khi nào? Bạn đã học được kỹ năng đó vào thời gian nào?

3.Trình bày CV cá nhân hoặc bản tóm lược ngắn gọn: mục đích là liệt kê các kỹ năng và khả năng của bạn, chứ không phải đi viết một bài tiểu luận.

Nhiều kỹ năng mà bạn đã học và phát triển thông qua công việc, giáo dục hoặc cuộc sống cá nhân, có thể được áp dụng vào các lĩnh vực khác trong cuộc sống và gặt hái được thành công. Ví dụ như kỹ năng lắng nghe , yếu tố quan trọng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Các kỹ năng như vậy được gọi là “kỹ năng chuyển tiếp” – thuật ngữ gắn liền với bộ kỹ năng có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác.

Đồng thời, bạn kết hợp phân tích các kỹ năng hiện tại của bạn, chúng sẽ giúp bạn xác định cả kỹ năng và phẩm chất cá nhân có thể được sử dụng trong một lĩnh vực khác. Ví dụ kỹ năng giao tiếp(bằng lời nói và viết), kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng tổ chức, kỹ năng đọc viết, kỹ năng tính toán, giải quyết vấn đề và hiểu như cầu của ngược khác hoặc trí tuệ cảm xúc.