Các bước thiết thực để phát triển bản thân phần 1

Các bước thiết thực để phát triển bản thân

Phần 1: Tổ chức thời gian

Có một số thứ rất quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển bản thân, bao gồm cả việc phát triển tầm nhìn về nơi bạn muốn và lập kế hoạch để bạn có thể đạt được chúng.

Nhưng bên cạnh những điều này, cũng cần phải thực hiện một số bước đơn giản nhưng thực tiễn để thay đổi cách bạn tổ chức cuộc sống của mình.

Những thay đổi này, sẽ giúp bạn có thêm thời gian và không gian để quản lý các hoạt động phát triển bản thân của bạn. Bạn có thể đấu tranh để tìm thời gian và năng lượng nhằm nâng cao kỹ năng hoặc học tập của mình.

Các bước thiết thực có thể được thực hiện nhằm tăng cường sự phát triển bản thân, bao gồm:

 • Tổ chức thời gian cho bạn.
 • Hình thành một CV cá nhân hoặc bản lý lịch.
 • Vượt qua rào cản để học hỏi một kỹ năng mới.

Tổ chức thời gian

Nếu bạn đang cân nhắc về việc thay đổi cuộc sống của chính mình, việc cho mình thêm thời gian thường  đặt các vấn đề:

 • Thời gian dành cho gia đình.
 • Thời gian vào những việc bạn thích làm.
 • Thời gian dành cho công việc.
 • Thời gian dành cho giáo dục bản thân.

Bất kỳ lý do gì, hãy nhìn vào cách mà bạn dành thời gian, nó sẽ khuyên khích bạn muốn có thêm thật nhiều thời gian để có thể quản lý được mọi việc hiệu quả hơn.

Để quản lý thời gian hiệu quả, bạn cần học:

 • Học cách nói “không” với các công việc hoặc yêu cầu mà bạn cảm thấy đó không phải là trách nhiệm của bạn.
 • Lập danh sách công việc hàng ngày/ tuần bạn phải làm, chọn những công việc mà chắn chắn rằng bạn có thể hoàn thành.
 • Đưa ra những điều bạn không thực sự muốn hoặc không cần phải làm.
 • Xác định thời điểm cao và thấp trong ngày. Mọi người đều có thời gian khi anh/ cô ấy cảm thấy bản thân nhiều hay ít năng lượng lúc đó. Khi bạn đang tràn đầy năng lượng hãy cố gắng chọn công việc đòi hỏi nhiều yêu cầu nhất để làm vì sẽ giúp tiến độ hoàn thành diễn ra nhanh chóng hơn.

Đối với nhiều người sự phát triển bản thân của họ sẽ liên quan đến việc thiết lập mục tiêu. Đây có thể là sự thay đổi hành vi – chẳng hạn như nhìn vào quản lý thời gian – học các kỹ năng mới hoặc thúc đẩy sự nghiệp của họ.

Nhiều nhà tuyển dụng thường tìm kiếm, đánh giá nhân viên qua cùng một loại kỹ năng. Các kỹ  năng này bao gồm kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc theo nhóm và khả năng học hỏi. Gọi chung lại là kỹ năng mềm, các kỹ năng này sẽ phụ thuộc vào công việc cụ thể mà bạn sẽ làm trong thời gian sắp tới.