Vượt qua rào cản để học một kỹ năng mới

Học một kỹ năng mới sẽ giúp bạn có thêm cơ hội mới, đồng thời nâng cao vị thế của bạn với tư cách cá nhân.

Có nhiều điều ngăn cản mọi người học các kỹ năng mới, những rào cản này có thể được khắc phục.

Thiếu tự tin hay lòng tự trọng

Đây là một trong những trở ngại lớn nhất mà nhiều người phải đối mặt. Nếu như bạn được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ người khác vượt qua trở ngại này thì sự tự tin của bạn sẽ gia tăng lên và các kỹ năng mới cũng phát triển theo.

Tình hình kinh tế

Bạn có thể thấy tình hình tài chính của mình như một rào cản để phát triển các kỹ năng mới.

Tại các trường học địa phương, trường cao đẳng hoặc đại học sẽ có các khóa học miễn  phí hoặc giảm giá cho những người có thu nhập thấp. Hay trên internet có rất nhiều trang miễn phí và các công cụ có thể giúp bạn phát triển các kỹ năng thông qua sự hướng dẫn toàn diện. Các khóa học từ xa cho phép bạn học tập tại nhà, giúp giảm chi phí học tập. Các tổ chức cũng trợ cấp cho mọi người các kỹ năng mới. Hay thậm chí có thể học một kỹ năng mới với sự trợ giúp của các cuốn sách trong thư viện.

Các công việc tình nguyện cũng là cơ hội tuyệt vời cho việc học và phát triển kỹ năng mới cũng như có thể trở thành thành viên của tổ chức đó.

Rào cản kinh tế gia đình

Nếu bạn có những rào cản kinh tế gia đình ngăn bạn không thể học một kỹ năng mới, bạn có thể xin giúp đỡ từ một người bạn hay một thành viên nào đó trong gia đình để giúp bạn có thể đến học một lớp kỹ năng hoặc tìm đến những trường học, tổ chức có lớp học miễn phí về kỹ năng.

Thiếu thời gian

Bạn có quá nhiều công việc cần phải giải quyết dẫn đến không có nhiều thời gian để học thêm các kỹ năng. Chính vì lẽ đó bạn cần phải quản lý thời gian của mình và giảm thiểu sự phân tâm và xem xét cách bạn có thể tổ chức lại thời gian để phù hợp với sự phát triển của một kỹ năng mới.

Các rào cản đối với sự phát triển bản thân thường sẽ xuất hiện trong chính tâm trí của bạn. Bao giờ cũng vậy bước đầu tiên sẽ thường khó khăn nhất, cho dù bạn đã đăng ký được một khóa học, nhận được một số sách từ thư viện hoặc tìm được một trang web hướng dẫn kỹ năng. Khi bạn thực hiện các bước đầu tiên, hãy nhớ rằng quá trình này là suốt đời vì một lý do duy nhất, bạn luôn học nó chỉ khác nhau là mức độ chính thức hay tạm thời mà thôi.