Kế Hoạch Phát Triển Bản Thân

Nâng cao kỹ năng thực hành được gọi là phát triển bản thân. Những trường hợp phát triển bản thân đang được diễn ra đúng nơi, đúng thời điểm thì bạn chỉ cần nắm thêm cơ hội. Tuy nhiên , sự phát triển bản thân nhất quán, hiệu quả dựa trên nhiều kỹ năng đòi…

Kỹ năng tổ chức là gì?

Kỹ năng tổ chức là sự kết hợp của quản lý thời gian và sự tự lực. Nhưng nếu có điều gì làm bạn có vẻ nản lòng thì sẽ dẫn đến tổ chức kém và đạt năng suất ít hơn, bỏ lỡ qua nhiều cơ hội hơn và làm gia tăng sự căng thẳng.…