Phân Tích Swot Cá Nhân

Phân tích SWOT là việc kiểm tra tình hình của bạn (hoặc tổ chức của bạn) bằng cách xem điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. Nó được các doanh nghiệp sử dụng trong nhiều năm như một công cụ lập kế hoạch chiến lược, bởi vì nó giúp cho bạn một cái…