Kế Hoạch Phát Triển Bản Thân

Nâng cao kỹ năng thực hành được gọi là phát triển bản thân. Những trường hợp phát triển bản thân đang được diễn ra đúng nơi, đúng thời điểm thì bạn chỉ cần nắm thêm cơ hội. Tuy nhiên , sự phát triển bản thân nhất quán, hiệu quả dựa trên nhiều kỹ năng đòi hỏi sự nỗ lực và tập trung.

Tại sao cần lập kế hoạch?

Tại những thời điểm khác nhau trong cuộc sống, bạn có được cơ hội để phát triển bản thân, cơ hội để làm việc với một ai đó là người đặc biệt gây cảm hứng hoặc để làm điều gì đó mới mẻ và bất ngờ. Cũng không sai khi nói bạn đang có may mắn của riêng bạn.

“Bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn càng có nhiều cơ hội” (Jerry Barber).

Nói cách khác, bạn phải biết những gì bạn cần cải thiện để đạt được tham vọng cụ thể và sau đó tiếp tục nỗ lực trên nền tảng đã đạt được.Nếu như bạn làm như vậy, bạn sẽ có được sự cải thiện tốt nhất và có cơ hội đạt được tham vọng đó.

Mặc khác, nếu bạn thực sự không biết những gì bạn cần để cải thiện, bạn không thể làm việc trên nó và bạn không có kế hoạch trước đó để phát triển các kỹ năng mà bạn cần, bạn sẽ không thể đạt được tất cả những gì bạn muốn.

Lý do lập kế hoạch phát triển bản thân rất đơn giản – chỉ có bạn  mới biết mình muốn đạt được điều gì và chìa khóa để đạt được nó là trong tay bạn, thông qua những hành động mà bạn thực hiện.

Lập kế hoạch những gì bạn cần làm để đạt được mục tiêu của bạn là một bước quan trọng trong tiến trình.

Nhiều người lần đầu lập kế hoạch phát triển bản thân, có thể là thông qua một khóa học hoặc nơi làm việc. Lập kế hoạch những gì bạn cần làm để cải thiện hoặc thay đổi chính bản thân bạn, nó không chỉ quan trọng trong các tình huống mà còn có thể giúp cho cả trong cuộc sống cá nhân.

Tại sao có những lúc bạn không cần lập kế hoạch bản thân?

Có những lúc có thể trong đời bạn cảm thấy không cần một kế hoạch phát triển bản thân. Ví dụ, bạn có thể hoàn thành một khóa học hoặc đạt được một thành công nhỏ trong cuộc sống cá nhân. Bạn quyết tâm, quyết định trong thời điểm này, bạn không muốn làm bất cứ điều gì có chủ ý bằng cách phát triển bản thân.

Về bản chất của sự vật bạn sẽ tiếp tục học hỏi từ những điều xảy ra với bạn hằng ngày. Đây là lý do tại sao gọi là “học cả đời”. Nhưng bạn có thể không ghi lại nó hoặc để làm việc theo những mục đích cụ thể.

Nhưng bạn hãy nhớ rằng, khi bạn muốn cải thiện các kỹ năng đặc biệt, kế hoạch sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Việc lập kế hoạch phát triển bản thân là nhằm để bạn đạt được mục tiêu và tham vọng trong cuộc sống cho dù tập trung nghề nghiệp hay cá nhân.