Phát triển bản thân trên nền tảng học thuyết “Tự hiện thực hóa”

Dù bạn trải đời sớm hơn so với nhiều người khác hay đã xây dựng được kinh nghiệm đúc kết trong quá trình sống cùng gia đình, học tập… đều này có thể giúp bạn trưởng thành hơn, nhưng sự phát triển bản thân lại không dừng ở đó mà chúng còn kéo dài cho đến mãi về sau.

Phát triển bản thân là một quá trình diễn ra trong suốt cả cuộc đời của mỗi người. Đó là cách để mọi người đánh giá kỹ năng và phẩm chất của bạn, xem xét các mục tiêu trong cuộc sống và đặt mục tiêu và tối đa hóa tiểm năng của chính mình. Từ đó làm nâng cao khả năng công việc, sự tự tin để đạt được một cuộc sống hoàn hảo trong tương lai.

Tại sao sự phát triển bản thân lại quan trọng?

Có rất nhiều ý kiến xoay quanh sự phát triển bản thân, một trong số đó là quá trình tự hiện thực của Abraham Maslow. Ông cho rằng “Tất cả các cá nhân đều có nhu cầu nội tại về sự phát triển bản thân được xảy ra thông qua một quá trình được gọi là Tự hiện thực hóa ( đạt được niềm mơ ước khát khao, bằng chính khả năng của mình tại mỗi thời điểm khác nhau trong cuộc sống)”.

Maslow nhận định “ Tùy vào nhu cầu  cá nhân, mà mức độ phát triển bản thân của mỗi một người sẽ được đáp ứng và tạo thành theo một hệ phân cấp, chỉ khi ở những mức độ thật sự cần thiết thì sự phát triển bản thân mới đạt đến cực điểm, đồng thời hành vi của một ai đó cũng sẽ thay đổi theo từng thời điểm bất kỳ không báo trước”.

Tự hiên thực hóa được phân cấp cụ thể qua Tháp nhu cầu Maslow như sau:

Bậc dưới cùng của hệ phân cấp: Nhu cầu sinh lý – thuộc về nhu cầu cơ bản đảm bảo sự sống con người là thức ăn, nước uống, giấc ngủ & giới tính.

Bậc 2: Nhu cầu về an toàn, an ninh – bảo vệ tính mạng.

Bậc 3:  Nhu cầu về Tình yêu và sự sở hữu.

Bậc 4: Nhu cầu về lòng tự trọng và giá trị bản thân.

Bậc  5: Nhu cầu về hiểu biết.

Bậc 6: Nhu cầu về thẩm mỹ.

Bậc 7 (bậc cao nhất): Nhu cầu tự hiện thực hóa.

Maslow cũng nói thêm “Tất cả mọi người đều có nhu cầu tự thấy mình có năng lực và tự trị, cũng như mọi người đều có không gian vô tận để phát triển bản thân”.

Đối với Maslow con đường dẫn đến thuyết tự hiện thực hóa liên quan đến cảm xúc của từng cá nhân và sự trải nghiệm cuộc sống, chỉ khi tập toàn tâm toàn ý thì con người ta mới đạt được nhu cầu của mình.

Tự hiện thực hóa sẽ giúp bạn suy nghĩ về sự phát triển bản thân của chính mình và cách bạn làm việc theo mục tiêu và tiềm năng của bản thân.