Quy trình SWOT là thế nào?

Giống như bất kỳ quá trình phát triển cá nhân nào, phân tích SWOT không phải là điều bạn muốn làm mỗi ngày. Nhưng nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm ra một phương án cụ thể hay đang vật lộn với biết bao suy nghĩ khi không biết bắt đầu từ đâu cho mục đích của mình, thì phân tích SWOT sẽ là một cách hữu hiệu để bạn sắp xếp suy nghĩ của chính mình và cho bạn thêm một quan điểm khác về cách nhìn nhận vấn đề.

1.Xác định mục tiêu mà bạn muốn đạt được.

Điều quan trọng là cụ thể mục tiêu muốn đạt được. Hãy rõ ràng về thời gian, tức là thời gian để đạt được mục tiêu cũng như sẽ biết được trong khoảng thời gian đó, bạn sẽ phải làm những gì? Như thế nào (các tiêu chí thành công của bạn)?

Nế bạn chưa xác định bất kỳ mục tiêu nào, bạn nên bắt đầu thiết lập mục tiêu cá nhân và tư duy cụ thể về mục tiêu đó.

2.Xác định những điểm mạnh cá nhân sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu và những điểm yếu có thể ngăn cản bạn trong quá trình thực hiện.

Sẽ rất tốt khi xem xét kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, nguồn lực và sự hỗ trợ mà (có thể) đang có. Nếu bạn liệt kê các tiền đề này một cách riêng biệt, bạn sẽ biết cách xem xét tất cả.

Nội bộ – là các lĩnh vực nói chung, có liên quan đến cá nhân bạn, các nguồn lực và kỹ năng sẵn có. Do đó, chúng là những thứ thường nằm trong sự kiểm soát của bạn.

3.Xác định bất kỳ cơ hội cá nhân nào có thể cho phép bạn đạt được mục tiêu, tận dụng triệt khi bạn đạt được.

Cơ hội – là bên ngoài, liên quan đến môi trường xung quanh bạn chứ không phải chính bên trong bạn. Chúng bao gồm nhiều thứ như:

  • Khuyến mãi và ưu đãi về tài chính
  • Các sự kiện có khả năng xảy ra trong công việc hoặc bên ngoài cuộc sống, chẳng hạn như ái đó nghĩ phép, nghĩ hưu có nghĩa là bạn có thêm cơ hội làm công việc mới.

Trong việc xác định cơ hội, nó có thể mở ra như một kết quả của việc đạt được mục tiêu, hãy xem xét tất cả lợi ích ngắn hạn và dài hạn.

4.Xác định bất kỳ thách thức.

Đây là những điều được diễn ra bên ngoài, đó có thể là những việc đang làm cho bạn cảm thấy lo lắng hoặc điều đó trong tương lai có thể xảy ra và ngăn cản bạn đạt được mục tiêu của mình.

5.Rà soát và ưu tiên.

Cuối cùng, cũng như mọi khi, với mọi hoạt động phát triển hay bất cứ điều gì giống như tư duy chiến lược, bạn nên xem xét lại phân tích bằng quan điểm của mình. Tự bản thân đặt ra câu hỏi:

  • Đây có phải là tôi?
  • Tôi có quên điều gì không?

Và cuối cùng

  • Lĩnh vực nào quan trong nhất trong mỗi phân tích?

Cố gắng chú ý một hoặc nhiều nhất là hai điều từ mỗi điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức mà bạn cho là quan trọng nhất trong việc đạt được mục tiêu của mình (hoặc ngăn cản không cho bạn đạt được mục tiêu). Những lĩnh vực này sẽ là những ưu tiên cho hành động sắp tới của bạn.

Chúc bạn thành công!