Thực hiện mục tiêu thông minh

Thực hiện mục tiêu SMART

Sống trên đời, ai cũng có những mục tiêu riêng cho đời mình, nhưng không phải tất cả những gì bạn mong muốn điều có thể thực hiện được, có những điều tưởng như bản thân có thể làm được nhưng đến cuối cùng chỉ mãi là lý thuyết. Do đó, hãy lên dây cót tinh thần, xác định, định hướng thực hiện mục tiêu của mình bằng sự hỗ trợ của kỹ năng SMART.

Bản thân bạn phải biết được mục tiêu của mình là gì? Như vậy mới có thể đi tiếp tiến trình còn lại.

Phân loại các mục tiêu cuộc sống:

  • Mục tiêu học tập: Bạn muốn đạt được kiến thức/ bằng cấp nào?
  • Mục tiêu nghề nghiệp: Nơi bạn muốn sự nghiệp được diễn ra, đạt được ở mức nào?
  • Mục tiêu tiền tệ: Thời điểm nào trong cuộc đời, bạn xác định mục đích kiếm tiền?
  • Mục tiêu đạo đức: Bạn muốn tham gia tình nguyện trong một thời gian với lý do chính đáng hoặc tham gia vào các sự kiện địa phương, chính trị…
  • Mục tiêu sáng tạo: Bạn muốn tiến bộ thế nào trong nghệ thuật?
  • Mục tiêu gia đình: Bạn muốn cuộc sống trong tương lai như thế nào?
  • Mục tiêu thể chất: Bạn muốn phát triển kỹ năng của mình trong một môn thể thao nhất định hoặc các hoạt động thể chất khác không?

Với những mục tiêu hữu ích và phù hợp với bản thân thì tiêu chí SMART sẽ định hướng con đường phía trước của bạn rõ ràng hơn.

Specific (Rõ ràng): Làm cho mỗi mục tiêu cụ thể, vì vậy bạn cần biết chính xác chúng là gì. Dành thời gian để xác định rõ mục tiêu chính và mục tiêu phụ, chi tiết hơn và bạn muốn đạt được mục tiêu như thế nào thì tốt hơn.

Measurable(Lường trước): Hãy lường trước từng mục tiêu để bạn biết chúng đang tiến triển như thế nào. Bạn cần phải xem các mục tiêu đang diễn ra như thế nào để có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu trước đó đã đề ra. Sử dụng số liệu cần thiết để đo lường tiến trình.

Không đặt ra các mục tiêu không thể thực hiện được, đảm bảo rằng mỗi mục tiêu lớn và mục tiêu phụ đều có thể đạt được.

Mục tiêu càng lớn thì càng khó có thể đạt được nhưng nếu bạn chia nhỏ thành các mục tiêu nhỏ, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn trong mỗi bước để tiến đến điều mong ước.

Attainable (Có thể đạt được): Làm cho mục tiêu trở nên dễ dàng thành công. Đảm bảo các mục tiêu phụ của bạn có liên quan đến mục tiêu cuộc sống. Cố gắng không đặt mục tiêu cuối cùng vì chúng không giúp bạn đạt mục tiêu tổng thể.

Time(thời gian): Đặt thời hạn cho mỗi mục tiêu. Nếu bạn có thể thiết lập và đính vào thời gian thực tế thì bạn sẽ tránh  quá nhiều phân tâm hoặc sự trì hoãn và giữ cho mình  động lực.

Bất cứ điều gì trong cuộc sống chỉ thiết lập mục tiêu không là chưa đủ.Bạn phải thường xuyên xem lại mục tiêu của mình, có thể vài tháng một lần và chắn chắn mỗi năm để đảm bảo rằng:

  • Các mục tiêu vẫn liên quan đến những gì bạn muốn đạt được.
  • Bạn đang trên đường để đạt được chúng.
  • Nếu không, bạn cần phải sửa đổi chúng phù hợp với tình hình hiện tại của bạn.

Nếu mục tiêu của bạn về sau không tạo được động lực, kích thích bạn hãy từ bỏ chúng và phát triển những mục tiêu mới mà bạn thực sự muốn đạt được.